عدم مسولیت جرمی

اخذ برگه پولیس یا عدم مسولیت

1. متقاضی که برای برگه پولیس یا عدم مسولیت درخواست می دهند به موارد زیر توجه کنند:

2. متقاضی باید فورم مخصوصی که در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در کنبرا می باشد را خانه پری کند، طوری که اسم شخص و اسم پدر شخص نه دو زبان فارسی و انگلیسی خوانا باشد.

3. اثر اگشت متقاضی در یک فورم جداگانه گرفته می شود. متقاضی جهت اخذ اثر انگشتان ده گانه تا به سفارت حضور پیدا کند تا اثر انگشت اش گرفته شوده و به وزات امور داخله فرستاده شود و یا به سفارت بفرستد.  قابل ذکر است که مراکز پولس معمولا فورم های  مخصوصی برای اخذ اثر انگشت دارند و شخص  که از طریق مراکز پولیس اثر انگشت خود را به سفارت می فرستد، باید نام و مشخصات شخص، و مهرری رسمید پولیس در فورم متذکره موجود باشد.

4. سفارت اثر انگشتان فرد را از مراکز پولیس در صورت می پذیرد که اعتبار رسمی داشته باشد و فاصله شخص  متقاضی از سفارت دور باشد و امکان حضور در سفارت برای شخص ناممکن باشد. در غیر آن، ترجیح سفارت این است که شخصی متقاضی در سفارت حضور پیدا کند تا نشان انگشت شخص گرفته شود.

5. شخصی متقاضی باید مثل کاپی تذکره، پاسپورت افغانی، کارت مهاجرت و اسناد اقامت را نیز به سفارت ارایه کند.

6. شهروندان خارجی برای در خواست عدم مسولیت، علاوه بر خانه پری فورم و فرستادن اثر انگشتان اش، کاپی پاسورت، ویزه، اسناد کار خود در افغانستان و آدرس قبلی خود در افغانستان به سفارت بفرستند.

 دانلود فورم عدم مسولیت جرمی
دانلود فورم نشان انگشتان

ز- اوقات کاری دفتر امور قونسلی:

دوشنبه الی جمعه از ساعت10 قبل از ظهر الی  1:00 بعد از ظهر

از ساعت 10 قبل از ظهر الی 1:00 بعد از ظهر به وقت استرالیا به تیلفون های مراجعین امور قونسلی پاسخ ارائه می گردد:

تلیفون : 62827377 (02)

فکس :  62827322 (02)

ایمیل  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

آدرس پستی :

Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan
PO Box 155
Deakin West ACT 2600
Australia